Om forfatteren

Ola Tunander er Forsker 1 Emeritus ved Institutt for fredsforskning (Research Professor Emeritus, Peace Research Institute Oslo, PRIO). Han kom til PRIO som forsker i 1987 og ble utnevnt til «Forsker 2», seniorforsker, i 1989 etter å ha forsvart sin doktoravhandling om amerikansk strategisk tenking, våpenteknologi og geopolitikk. Han ble leder for PRIOs program for «Utenriks- og sikkerhetspolitik» og ble senere leder for to av PRIOs strategiske instituttprogrammer om europeisk sikkerhetspolitikk.

Ola Tunander forsker på sikkerhetspolitikk, geopolitikk, statsteori og terrorisme, og han har mange års studier av marinestrategi, psykologiske operasjoner og den kalde krigens historie. Han satt som sivil ekspert i granskningskommisjonen om ubåtsaktiviteten i svenske farvann oppnevnt av den svenske regjering i 2000-2001.

I 2000 ble Tunander utnevnt til «Forsker 1» («Research Professor») ved PRIO. Han har vært initiativtaker til norsk-russiske og nordisk-kinesiske dialogprosjekter finansiert av utenriks- og forsvarsdepartementet. Hans bøker og bokkapitler har vært på pensum på mange universiteter, inkludert Oxford University og Naval War College i USA. Hans bokkapitler om «the dual state» (den doble staten) fra 2007, 2009 og 2012 har hatt innflytelse også på den amerikanske samfunnsdebatten. Etter 30 år som forsker ved PRIO har han tilknytning til instituttet som «Research Professor Emeritus».Bøker på engelsk


The Secret War against Sweden – US and British Submarine Deception in the 1980s. London & New York: Frank Cass (Routledge), 2004.


European Security Identities – Contested Understandings of the EU and NATO. Oslo: PRIO, no. 2, 2000 (red. med J. Peter Burgess).


Geopolitics in Post-Wall Europe – Security, Territory and Identity. London: Sage, 1997 (red. med Pavel Baev og Victoria Ingrid Einagel).


The Barents Region - Cooperation in Arctic Europe, London: Sage, 1994 (red. med Olav Schram Stokke).


Cold Water Politics – The Maritime Strategy and Geopolitics of the Northern Front. London: Sage, 1989.Bøker på svensk


Libyenkrigets geopolitik. Humanitär intervention eller kolonialkrig? Lund: Celanders Förlag, 2012.


Spelet under ytan – Teknisk bevisning i nationalitesfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 1982 (från  forskningsprogrammet: ’Sverige under kalla kriget’, nr. 16), Gøteborg Universitet & Stockholm Universitet, 2009.


Hårsfjärden – Det hemliga ubåtskriget mot Sverige. Stockholm: Norstedts förlag, 2001.


Murar – Essäer om makt, identitet och territorialitet. Ålborg: Nordisk sommeruniversitet, 1995.


Europa och Muren – Om ‘den andre’, gränslandet och historiens återkomst i 90-talets Europa. Ålborg: Nordisk sommeruniversitet, 1995.


Norden och USAs maritima strategi – En studie av Nordens förändrade strategiska läge. Stockholm: Försvarets forskningsanstalt (FOA), 1987.


Den Svarta Duvan – Essäer om makt, teknik och historia. Lund: Symposion, 1985.


På Autobahn mot sekelskiftet. Lund: Symposion, 1985.

Se også Ola Tunanders kommentar og videointervju i Ny Tid, 25. juni 2015:

Norges ansvar for katastrofen i Middelhavet